วิสัยทัศน์

พันธกิจ


นายประเสริฐ อินอ้าย
สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

ประกาศ

ติดต่อสอบถามและรับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อและส่งเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่และการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว
อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ 088-2783766

แผนที่