ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2020-03-05 13:44:06 5 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
2020-01-02 15:00:50 2 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมารายเดือน