ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (6)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (56)

ประกาศล่าสุด


EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลรอบ2 ปี 2563

ประกาศรายงานการประเมินผลรอบ2 ปี 2563
เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563 17.03 น. EB8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB8 ข้อ3 หสักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบ 2

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบ 2
เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563 16.50 น. EB8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB8ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการรอบ 2 ประจำปี2563

บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการรอบ 2 ประจำปี2563
เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563 16.48 น. EB8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB5 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563 16.20 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB5ข้อ2 แบบสรุป สขร.1 เดือนธันวาคม 2563

แบบสรุป สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563 16.20 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ