ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (2)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (179)

ประกาศล่าสุด


EB 24 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตฯ ณ 31 ก.ค.63

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตฯ ณ 31 ก.ค.63
ประกาศ: 3 ก.ย. 2563 15.40 น. EB24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB 12 ผลกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปี 2563 ไตรมาส4

ผลกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปี 2563 ไตรมาส4
ประกาศ: 2 ก.ย. 2563 16.27 น. EB12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB19 แบบรายงานผลการดำเนินงานชมรม Strong รอบ 12 เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานชมรม Strong รอบ 12 เดือน
ประกาศ: 2 ก.ย. 2563 14.16 น. EB19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB2.3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี 2563
ประกาศ: 2 ก.ย. 2563 13.36 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลรอบ 12 เดือน (11 เดือน)

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลรอบ 12 เดือน (11 เดือน)
ประกาศ: 2 ส.ค. 2563 14.39 น. EB16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ