ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (2)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (174)

ประกาศล่าสุด


EB 21 คู่มือกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่วน 2

คู่มือกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่วน 2
ประกาศ: 1 พ.ค. 2563 17.26 น. EB21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB 21 คู่มือกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่วน 1

คู่มือกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่วน 1
ประกาศ: 1 พ.ค. 2563 17.20 น. EB21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศ: 1 พ.ค. 2563 17.06 น. EB21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศ: 1 พ.ค. 2563 17.05 น. EB21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB26.4 แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์

แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
ประกาศ: 1 พ.ค. 2563 16.21 น. EB26 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ