ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB1.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2020-12-04 13:27:00 4 ธ.ค. 2563 EB1.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
2020-11-05 13:46:53 5 พ.ย. 2563 ประกาศขายทอดตลาด
2020-03-11 14:30:38 11 มี.ค. 2563 EB2.3.3.3หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบจนท.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-03-11 11:54:23 11 มี.ค. 2563 EB2 ข้อ3.2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 /2563
2020-03-05 14:41:37 5 มี.ค. 2563 EB23.3 แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
2020-03-03 15:44:07 3 มี.ค. 2563 EB17.2 มาตรการรับสินบนและการเงินบริจาค
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB 1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB 1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB2.1 บันทึกข้อความ ลงนามและขอเผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB2.2 ข้อสั่งการในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส
2019-12-13 13:26:48 13 ธ.ค. 2562 EB 1.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์