ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2564

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง โทรศัพท์ : 088-2783766

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (6)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (137)

ประกาศล่าสุด


เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2564 16.55 น. EB24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2564 16.54 น. EB24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2564 16.53 น. EB24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2564 16.52 น. EB24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2564 16.32 น. EB20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ