ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2567

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง โทรศัพท์ : 088-2783766

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (215)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (16)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (152)

ประกาศล่าสุด


MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2567 05.04 น. MOIT13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567 23.52 น. MOIT2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567 23.30 น. MOIT10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567 23.26 น. MOIT10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567 23.23 น. MOIT10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ