ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานปี 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานปี 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2020-12-04 13:22:48 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2564
2020-12-04 13:21:42 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2564
2020-12-04 13:20:25 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานปี 2564
2020-12-04 10:51:20 4 ธ.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2020-03-05 13:44:06 5 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
2020-01-02 15:00:50 2 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมารายเดือน